Archieven

Dit bericht is 1027 keer gelezen

KRIMPENERWAARD- Water Natuurlijk is de grootste partij geworden bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Water Natuurlijk kreeg bijna 20% van de stemmen. In het algemeen bestuur behoudt de partij zes zetels.

De tweede partij, de VVD blijft de tweede partij maar levert één zetel in en gaat naar vier zetels. De Partij van de Arbeid behoudt drie zetels. Ook nieuwkomers BBB en Partij voor de Dieren komen met drie zetels per partij  nu in het algemeen bestuur. Bekijk de verdeling van de overige zetels in de tabel hieronder.

Woensdag 15 maart zijn er 254.236 stemmen uitgebracht op kandidaten voor de categorie ingezetenen van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard om de 26 beschikbare zetels te verdelen. Dat zijn ruim 10.000 stemmen meer dan bij de vorige verkiezing in 2019.

Donderdagochtend, 23 maart 2023, heeft het centraal stembureau tijdens een openbare zitting de uitslag officieel vastgesteld. In het proces-verbaal is vastgelegd dat de verkiezingen rechtmatig zijn verlopen.

Lijst Partij Aantal stemmen Aantal zetels
1. Water Natuurlijk 47207 6
2. VVD 34031 4
3. Partij van de Arbeid (PvdA) 25846 3
4. 50PLUS 8434 1
5. SGP-ChristenUnie 20878 2
6. CDA 11617 1
7. Ons-Platteland 5979 0
8. AWP voor water, klimaat en natuur 17536 2
9. Partij voor de Dieren 25348 3
10 Belang van Nederland (BVNL) 4506 0
11. BBB 30396 3
12. JA21 15106 1
13. GOUD 3673 0

Overige categorieën
In het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zitten naast de 26 namens de inwoners van het beheergebied gekozen leden (de zogenaamde categorie ingezetenen) nog vier leden die worden benoemd door overige belanghebbenden. De categorie bedrijven die vijf zetels had, komt door recente wetswijziging niet meer terug in het bestuur. Naast de vertegenwoordiging van de inwoners zijn dit:

  • Namens de agrarische sector (categorie ongebouwd – twee geborgde zetels)
  • Namens de organisaties die natuurterreinen beheren (categorie natuurterreinen – twee geborgde zetel)

De vertegenwoordigers van de categorieën ongebouwd en natuurterreinen worden benoemd door respectievelijk de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Noord en de vereniging van Bos en Natuurterreineigenaren (VBNE).

De nieuwe samenstelling van het algemeen bestuur wordt:

Fractie Lid
Water Natuurlijk Josien van Cappelle
  Margot Kwee
  Erik Hovingh
  Rens de Boer
  Frank Huijgens
  Chris Veldhuijsen
VVD Jock Geselschap
  Jacqueline van Nauta Lemke
  Cor Habben Jansen
  Vincent Jumelet
BBB Nicki de Haaij
  Marielle de Jong
  Arie Bogerd
Partij van de Arbeid  (PvdA) Wim Heemst
  Anneke Heinecke
  Arjen Hazelebach
Partij voor de Dieren Jaap Rozema
  Linda Jansen
  Pinar Coşkun
SGP-ChistenUnie Martin van der Spek
  Greet van Bergh-Kempenaar
AWP voor water, klimaat en natuur Lex Welter
  Inge van Berkel
JA21 Marcus Breet
CDA Teun Visscher
50PLUS Jet Valk
Ongebouwd Aart de Zeeuw
  Manon Broere-van der Wees
Natuurterreinen Jos Verdoold
  Lars Nanninga

Formatie
De fracties gaan nu aan de hand van de verkiezingsuitslag onderling bepalen welke leden zij zullen voordragen voor het dagelijks bestuur. Deze coalitieonderhandelingen kunnen enige weken in beslag nemen. Het algemeen bestuur kiest uiteindelijk een nieuw dagelijks bestuur.

Dit bericht is 1027 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief