Archieven

Dit bericht is 1965 keer gelezen


KRIMPEN AAN DEN IJSSEL – Drie partijen zijn uit onvrede opgestapt uit de raadsvergadering van de gemeente Krimpen aan den IJssel, waarin de belangrijke Kadernota werd behandeld. De partijen Stem van Krimpen, Krimpens Belang en PvdA, samen goed voor 7 van de 21 zetels in de gemeenteraad in Krimpen aan den IJssel, vinden dat zij  tijdens de besluitvorming figuurlijk al monddood worden gemaakt. Dit dwingt hen, zo zeggen zij, om een helder signaal af te geven.

Deze drie partijen gaan zich beraden op welke manier zij hun volksvertegenwoordigende rol de komende tijd vorm gaan geven. Zij voelen zich door het College van de coalitiepartijen Leefbaar Krimpen, SGP en CDA vaak niet gehoord of serieus genomen. Van de oppositie hebben de VVD en de Christen Unie het voorbeeld van de andere drie partijen niet gevolgd. 

Niet gehoord
Wilco Slotboom-Zeedijk, fractievoorzitter van Stem van Krimpen, met vier zetels de grootste oppositiepartij, voelt zich niet gehoord. ‘Keer op keer zien we in de raad dat een aantal coalitiepartijen klakkeloos en zonder constructieve inbreng de raadsvoorstellen uit het College 1:1 steunt. Dit terwijl zij in het zogenaamde Bestuursakkoord de mond vol hadden van samenwerken met de hele raad’. Sethi Plaisier, fractievoorzitter van Krimpens Belang, valt hem bij. ‘Voorstellen van dit College staan al in de pers voordat de raad erover heeft besloten. Onze inbreng namens de bewoners wordt volledig genegeerd. Onze vragen worden niet serieus beantwoord, onze voorstellen halen het vrijwel nooit en debatten vinden niet plaats. Hiermee worden met name onze inwoners monddood gemaakt. Wij zijn teleurgesteld dat door deze coalitie zo met onze inwoners wordt omgegaan’.  

Coen Derickx, PvdA, ex-wethouder en voormalig gemeentesecretaris zegt ‘de coalitie en dit college hebben blijkbaar geen behoefte hebben aan inbreng van buiten af. Deze gesloten houding en machtspolitiek vergroot de tegenstellingen in Krimpen en vermindert de kwaliteit van het bestuur. De inwoners van Krimpen worden hiervan de dupe. Het resulteert in een versnipperde gemeenschap en vermindering van het vertrouwen in de politiek.”

Fractievoorzitter Wilco Slotboom-Zeedijk (Stem van Krimpen) zegt verder heel benieuwd te zijn ‘of er een handreiking komt om de komende jaren beter samen te werken en zodoende met elkaar alle inwoners van Krimpen een stem te geven in het beleid’. 

Politiek instrument
Jeffrey van der Elst, raadslid voor Leefbaar Krimpen, de grootste partij in de Raad, ziet het opstappen van de drie van de oppositie partijen als een ‘politiek instrument, waarvan je je mag afvragen of dat wel zo verstandig is gebruíkt. Het maakt het oppositievoeren alleen maar een stapje lastiger’. Op het verwijt dat er niet naar de oppositie geluisterd wordt en dat de gedane voorstellen geen kans maken, antwoordt Van der Elst, dat het  wel handig is in de politiek om andere partijen, dus ook die van de coalitie,  vooraf mee te nemen in je voorstellen om draagvlak te krijgen. ‘Maar dan moet dat wel gebeuren. En dat gebeurt dus niet, dan moet je achteraf niet klagen’, aldus Van der Elst. Op de vraag of er een handreiking mogelijk is, zegt hij dat er in de politiek altijd kopjes koffie worden gedronken om elkaar toch te vinden. ‘De telefoonnummer van raads- en collegeleden zijn bij alle raadsledenbekend, dus…’. Van der Elst kon het niet laten om nog even te refereren aan het lage aanwezigheidsaantal van een van de nu opgestapte partijen, Krimpens Belang. ‘Als je zo weinig verschijnt op vergaderingen dan moet je achteraf zeker niet klagen dat je niet wordt gehoord’.

Heel verbaasd

Een van de twee oppositiepartijen die het debat over de Kadernota gewoon bleven bijwonen, was de VVD. Fractievoorzitter Sharon Tollenaar was zo zei ze ons ’heel verbaasd’ over het vertrek van de drie partijen. ‘Ik had het niet zien aankomen, natuurlijk herken ik een aantal van de problemen maar  zeker niet als zo acuut dat ik dacht ik stop’. Was ze dan niet tevoren door de drie oppositiepartijen ingeseind over wat er stond te gebeuren, of was de VVD gevraagd om mee op te stappen? Het antwoord van Sharon Tollenaar is duidelijk. De VVD is niet tevoren geïnformeerd. ‘Ik sta hier anders in’, zegt ze, ‘ik vind dat je nooit moet weglopen, je kunt in de raad ook je ergernis laten blijken en je standpunt uitleggen. Ik zou het in ieder geval onze kiezers niet kunnen uitleggen. Het zat de drie partijen kennelijk heel hoog’. Kan de VVD zich dan niet vinden in hetgeen door de drie partijen naar voren is gebracht? Tollenaar: ”Ik herken me zeker in een aantal punten, zoals het feit dat het college elke keer zegt dat ze alle partijen willen betrekken bij het beleid, maar vervolgens alle ideeën in de vorm van moties en amendementen niet steunen. Ook in de mondelinge beantwoording tijdens de vergaderingen worden antwoorden gegeven die onder de maat, of niet juist zijn. En ze komen ook met ideeën die onuitgewerkt en slecht onderbouwd zijn. Ook vinden wij dat dit College te weinig rekening houdt met het feit dat we een enorm tekort kunnen verwachten in 2026. Ook wel het Ravijnjaar genoemd. Dus er is gedeeltelijk een overlap, maar ook hebben wij onze eigen bedenkingen. En die steken wij ook niet onder stoelen of banken. Natuurlijk is het lastig om als je in de oppositie zit je ideeën er door heen te krijgen. Maar ik wil toch een nuance aanbrengen, er zijn in deze raadsperiode ook ideeën vanuit de oppositie aangenomen. En er zijn ook gewoon debatten geweest in plezierige sfeer waarin voorstellen als hamerstukken, zonder problemen werden aangenomen”. 

Ook Reinier Cornet, fractievoorzitter van oppositiepartij Christen Unie zegt niet te voren geïnformeerd te zijn. ‘Het opstappen van de drie partijen was voor mij een complete verrassing’.  Cornet noemt deze situatie ‘niet goed voor het imago van de Raad. We moeten na de vakantie echt met z’n allen rond de tafel en eens goed in de spiegel kijken – dat was trouwens al gepland – maar het is zeker een moeilijke situatie. Naar mijn mening hoor je zo in de Raad niet met elkaar om te gaan. Weglopen is in de politiek nooit een goede oplossing, je moet met elkaar in gesprek blijven.  Kan Cornet zich wel vinden in de bezwaren die de drie partijen hebben aangevoerd? ‘Ik kan niet in hun hoofd kijken’, zegt Cornet. ‘Dat  zal ergens vandaan komen. Maar dat alles zo fout gaat, zie ik niet zo. Ik heb ook niet het gevoel dat het nu veel anders is dan vroeger. Ik vind wel dat de coalitiepartijen best eens wat kritischer op elkaar mogen zijn en niet blind elk voorstel vanuit andere coalitiepartijen steunen’. 

Geen emotioneel besluit
Uiteraard spraken we ook nog even met Wilco Slotboom-Zeedijk, woordvoerder van de drie partijen. Hij stelt direct dat dit opstappen geen emotioneel besluit is geweest, maar dat er uitvoerig over binnen die drie partijen over  gesproken is. ‘We wilden echt een signaal afgeven van genoeg is genoeg. Het moment van de Kadernota was daar dè gelegenheid voor. Maar het ging niet alleen om die kader nota, Het gaat om anderhalf jaar waarin we ons als oppositiepartijen niet gehoord hebben ervaren. We zitten niet in de raad als stemvee’. Het niet  vragen van de andere twee oppositiepartijen noemt hij ‘niet bewust, maar het is organisch zo gegroeid. De Christen Unie staat vanaf het begin al wat dichter bij het College en de VVD is toch een bestuurderspartij en dat merk je ook. Er zijn wel bezwaren geuit, maar als je dan naar het  stemgedrag van die partij kijkt, valt dat wel mee. En daarmee wil ik beide partijen zeker niet diskwalificeren. Het is hun zienswijze, en dat mag’. 

Slotboom stelt dat er wel degelijk ook met de coalitiepartijen is  gesproken over de ideeën die er leven en dat er al heel wat kopjes koffie doorheen zijn gegaan. ‘Het gekke is dat er in de commissievergaderingen zeker sprake is van goed overleg en dat er ook van coalitiezijde positief wordt gesproken over ideeën die door de oppositie zijn aangedragen. Maar als het dan op stemming in de raad aankomt, dan zie je daar niets meer van terug. Het zelfde geldt voor de Kadernota. Het enige dat je daarin van voorstellen van de oppositie in terug vindt is dat er nog onderzoek naar wordt gedaan, maar verder dus nul’. 

Kunnen de drie partijen dit opstappen dan wel uitleggen aan hun kiezers? Slotboom is van mening dat hun achterban deze stap zeker kan begrijpen. ‘Zoals het nu is gegaan kunnen we op deze wijze eigenlijk niets voor onze kiezers betekenen, wel kunnen wij dat nog op onze wijze doen, door onze netwerken bijvoorbeeld. Ik hoop echt dat dit signaal wordt opgepakt en dat er inderdaad een handreiking komt. We hoeven echt niet 100% van onze voorstellen overgenomen te zien, maar 0 is wel erg weinig’. 

Van wie zou die handreiking moeten komen? Slotboom hoopt dat de burgemeester nu zijn rol als voorzitter van de hele Raad oppakt. ‘Ik wil graag praten en laten we het dan niet over het verleden hebben maar over de toekomst. Hoe kunnen we als coalitie en oppositie respectvol met elkaar omgaan in het belang van de inwoners van onze gemeente. Ik wil hier nog een kanttekening bij maken. De burgemeester zit hier eigenlijk nog kort, dus bij een gesprek willen we nog wel het verleden raken, om te kunnen uitleggen wat de basis c.q de onderbouwing is van ons ongenoegen’.

Rest nog de vraag: als er naar de mening van de drie nu opgestapte partijen niet  voldoende uit die handreiking komt, betekent dit dan dat bij het begin van de eerste raadsvergadering na het zomerreces deze stoelen leeg blijven?  Slotboom benadrukt dat hij zijn verantwoordelijkheid naar de kiezers en de Raad ten volle voelt, maar ‘als raadslid moeten we onze taak wel in het belang van onze kiezers kunnen uitvoeren en niet alleen als stemvee worden gebruikt’. Of dat betekent dat de stoelen van deze drie partijen tot de volgende verkiezingen leeg blijven, als dat gevoel er niet is, daarover wil Slotboom zich op dit moment niet uitlaten. 

Tekst: Frank van Suchtelen

Dit bericht is 1965 keer gelezen

Deel dit:

Een reactie op Drie oppositiepartijen stappen uit raadsoverleg

  • In Leefbaar zit een vrouwtje wat over gestapt is van uit stem van krimpen eentje die heel graag in de belangstelling staat , :mrgreen:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief