Archieven

Dit bericht is 931 keer gelezen

LOPIK- Afgelopen dinsdag was een mijlpaal voor project Sterke Lekdijk. Het eerste kunststof Prolock Filterscherm bij Salmsteke (Lopik) is de dijk in.

De aannemer heeft, in samenwerking met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, het bestaande product Prolock doorontwikkeld naar een filteroplossing, zodat deze kan worden toegepast bij de versterking van de Lekdijk.

Het Prolock Filterscherm maakt dijkversterkingen goedkoper en minder belastend voor het milieu. Deze nieuwe techniek komt ook beschikbaar voor andere dijkversterkingen in Nederland die met een ‘pipingopgave’ te maken hebben.

Pipingopgave
Bij piping stroomt water met zand vanaf de rivier onder de dijk door en komt het achter de dijk weer omhoog. Hierdoor ontstaat een kanaaltje (een ‘pipe’) dat steeds groter wordt omdat zand en andere gronddeeltjes meestromen. Het uitspoelen van zand en gronddeeltjes verzwakt de dijk waardoor de veiligheid in gevaar komt.

Er zijn twee traditionele oplossingen om piping tegen te gaan: een grote grondberm aanleggen aan de binnenkant van de dijk, of stalen damwanden in de dijk plaatsen. Beide oplossingen zijn duur en hebben grote invloed op de omgeving.

Voordelen
Het Prolock Filterscherm is een nieuwe oplossing om piping tegen te gaan. Het scherm laat water door en houdt zand en andere gronddeeltjes tegen zodat er geen uitspoeling meer plaatsvindt.
Het filterscherm is gemaakt van gerecyclede kunststof kozijnen en is daardoor lichter dan een stalen damwand. Het is goedkoper en duurzamer dan staal en minder belastend voor het milieu.

Ook zijn er lichtere machines nodig om het scherm in de grond te plaatsen. Dat zorgt voor minder trillingen, minder kans op schade en minder overlast voor de omgeving. Onderzoek heeft aangetoond dat door gebruik van het Prolock Filterscherm geen microplastics in de grond komen. Het scherm komt namelijk helemaal onder de grond. Daar is geen invloed van UV (licht), geen erosie door water en wind en geen aantasting door zuurstof.

Samenwerking
Dankzij steun en financiering vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma hebben vele partijen samengewerkt bij de ontwikkeling van het Prolock Filterscherm: deskundigen van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, innovatiepartner Mourik Infra, ingenieursbureau ABT en leverancier Profextru. Ook kennisinstituten waren bij de ontwikkeling betrokken.

Tekst gaat verder onder foto

Bij Sterke Lekdijk werken het waterschap en de markt bij zeven deelprojecten samen in een innovatiepartnerschap. Dit gebeurt binnen één programma, waarin meerdere projecten elkaar in de tijd opvolgen. Hierdoor kunnen innovaties worden ontwikkeld, waar nodig doorontwikkeld en is er mogelijkheid om succesvolle innovaties gelijk toe te passen op meerdere projecten.

Sterke Lekdijk
Het programma ‘Sterke Lekdijk’ heeft de opdracht om 55 kilometer dijk te versterken, van Amerongen tot Schoonhoven. Samen met zijn partners en de omgeving zorgt het waterschap ervoor dat de dijk het achterland veilig houdt. De dijkversterking biedt ook kansen om de dijk en het rivierenlandschap nog mooier te maken.

Het programma Sterke Lekdijk valt onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Binnen het HWBP werken de 21 waterschappen en Rijkswaterstaat samen om de komende 30 jaar in heel Nederland 2000 kilometer dijk te versterken en 400 sluizen en gemalen te renoveren. Om de dijken duurzamer, met minder kosten en op tijd te kunnen versterken zijn innovaties (nieuwe technieken) nodig.

Foto’s: Stephan Tellier

Dit bericht is 931 keer gelezen

Deel dit:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief