Archieven

Dit bericht is 1135 keer gelezen

REGIO- Het college van zowel de gemeente Krimpenerwaard als die van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben hun voorkeur uitgesproken wat betreft de deelstudie Algeracorridor. Beiden hebben gekozen voor plan 1b, dit gaat uit van het behoud van de huidige capaciteit van de Algerabrug met ongelijkvloerse oplossingen op het Capelseplein.

“Uit deze informatie haalt het college dat in alternatief 1b de doorstroming sterk verbetert. En dat we de problemen in de ochtendspits met een verbetering op de Algeraweg kunnen oplossen. Het effect op de reistijden is bijna gelijk. Of zelfs beter dan de alternatieven waarbij de Algerabrug wordt verbreed of vernieuwd”, zegt John Janson, wethouder gemeente Krimpen aan den IJssel.

“In de afgelopen jaren heeft de gemeente Krimpenerwaard zich hard gemaakt voor een betere bereikbaarheid van onze regio. Zij zet nadrukkelijk in op maatregelen die zorgen voor een betere doorstroming via de Algeracorridor”, laat de gemeente Krimpenerwaard weten.

Tweede autorijstrook
“Het is noodzakelijk om (in Capelle aan den IJssel) de toegang tot de wisselstrook te verbeteren en een extra rijstrook op de Algeraweg aan te leggen. Verder kunnen we de doorstroming verbeteren met een ongelijkvloerse oplossing bij het Capelseplein”, vertelt wethouder Janson.

Uit de beslisinformatie blijkt dat een nieuwe of verbrede Algerabrug niet nodig is om het vraagstuk op te lossen. “Ook nu zijn er met de wisselstrook zowel in de ochtend- als in de avondspits twee rijstroken beschikbaar. Dit is op het moment dat het nodig is (de avond- en ochtendspits). Een nieuwe of verbrede Algerabrug leidt in de spits niet tot een grotere capaciteit: ook dan blijven er twee rijstroken beschikbaar”, vervolgt wethouder Janson.

Fietsverbinding
In alternatief 1b wordt ook het fietsgebruik sterk aangemoedigd. Een fietsverbinding of -brug tussen Capelle Centrum en Krimpen Centrum wordt hierbij onderzocht. “Een extra fietsverbinding over de Hollandsche IJssel draagt bij aan de vervoersmogelijkheden voor veel inwoners. De fietsverbinding verbetert ook de bereikbaarheid van de metro (Station Slotlaan) en past goed bij de mobiliteitstransitie en duurzaamheidsambities”, aldus wethouder Janson.

De verwachting is dat de fietsverbinding zorgt voor ongeveer 5.800 fietsbewegingen per dag. En ongeveer 1.000 voertuigen minder op de Algerabrug. De haalbaarheid van de verbinding vraagt extra onderzoek.

Raadsvergaderingen
Op 4 oktober vraagt het college van de Krimpenerwaard de beeldvormende commissie Ruimte & Financiën om eventuele aandachtspunten aan te geven. Deze kunnen nog ingebracht worden bij het Bestuurlijk Overleg MIRT Oeververbindingen Regio Rotterdam.

Het college van Krimpen aan den IJssel gaat met de gemeenteraad in gesprek over zijn voorkeur op 29 september. De besluitvormende commissie staat op de agenda van 6 oktober en de gemeenteraad op 20 oktober. Op basis van de beslisinformatie kan eind 2022 in het Bestuurlijk Overleg MIRT een Voorkeursalternatief worden bepaald.

In de eerste helft van 2023 wordt een bestuursovereenkomst over de uitwerking van het verdere proces aan de raad voorgelegd. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport – regio Rotterdam.  Voor het hele onderzoek, overzichtskaarten en alle varianten, zie: www.oeververbindingen.nl.

Dit bericht is 1135 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief