Archieven

Dit bericht is 995 keer gelezen

SCHOONHOVEN – De gemeenteraad van de gemeente Krimpenerwaard is gisteravond, 31 januari akkoord gegaan met de nieuwbouw voor het Schoonhovens College (Vlisterweg) en sporthal de Meent. De raad stelde ruim 38 miljoen beschikbaar en stemde in met de wijziging van het bestemmingsplan.  

Het nieuwe schoolgebouw waarin de sporthal is opgenomen moet in 2025 klaar zijn. Het komt op de plek waar de huidige sporthal staat. Het onderwijs kan tijdens de bouw doorgaan in het huidige schoolgebouw. Voordat sporthal De Meent wordt gesloopt, komt er tijdelijke sporthal op het terrein van de voormalige PLUS-supermarkt, Bergambachterweg 9. Verantwoordelijk wethouder Ria Boere: ‘’Ik ben heel blij met deze mijlpaal zodat we over 2,5 jaar een nieuwe duurzame school en sporthal in Schoonhoven in gebruik kunnen nemen.’’

Kosten

Het hele project is geraamd op ruim €38 miljoen. Vooral door de sterke prijsstijgingen van materialen en arbeidskosten zijn de nu geraamde kosten hoger dan twee jaar geleden. Ook is het plan inmiddels verder uitgewerkt, waardoor er nu een betere inschatting van de kosten kan worden gemaakt.

School, verenigingen en buurt positief

Vertegenwoordigers van de school en de sportverenigingen lieten zich tijdens de commissievergadering vorige maand positief uit over het plan. De buurt is nauw betrokken bij de uitwerking van het plan. Op basis van reacties van omwonenden is de afstand tussen het nieuwe gebouw en de woningen vergroot en worden de parkeerplaatsen anders aangelegd. Er zijn geen reacties op het ontwerpbestemmingsplan dat eind vorig jaar ter inzage lag, ingediend.

Huisvesting van scholen

De gemeente heeft de plicht voor alle scholen in de gemeente goede huisvesting beschikbaar te stellen. Bij het opstellen van het Huisvestingsplan voor de scholen, werd duidelijk dat het Schoonhovens College (locatie Vlisterweg) sterk verouderd was. Toen in 2019 bleek dat ook Sporthal de Meent niet meer aan huidige normen voldeed, is het plan ontstaan om de twee functie in één gebouw te verenigen. Door de nieuwbouw zorgt de gemeente voor een duurzame school, met een gezond binnenklimaat en een moderne sporthal.

Project in fasen

Nu de gemeenteraad groen licht heeft gegeven, kunnen de voorbereidingen starten. Als eerste zal er op de plaats van de voormalige PLUS supermarkt een tijdelijke sporthal komen. De bouw start in april en moet voor de zomervakantie klaar zijn. Dan kan de oude sporthal worden gesloopt en daarna kan de bouw van de nieuwe school/sporthal beginnen. Als alles volgens planning verloopt start het schoolseizoen 2025-2026 in het nieuwe gebouw. Vervolgens kan de oude school worden gesloopt en de buitenruimte opnieuw worden ingericht.

Dit bericht is 995 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief