Archieven

Dit bericht is 749 keer gelezen

KRIMPENERWAARD- Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard wil volgend jaar voornamelijk toekomstgerichte investeringen te doen. Het waterschapsbestuur wil daarbij de reserves van het waterschap aanvullen. Deze zijn door de explosief gestegen zuiveringskosten onder nul gekomen. De waterschapslasten voor een gemiddeld huishouden stijgen hierdoor volgend jaar tot drie euro per maand.

“Het behoud van een sterke financiële positie is nodig om gesteld te staan voor al het geplande waterwerk. Dit om tegenvallers op te kunnen vangen en ons beter te kunnen voorbereiden op de steeds complexere wateropgaven in dit laagst gelegen en dichtst bevolkte gebied van Nederland”, laat een woordvoerder van het hoogheemraadschap weten.

In de begroting 2024 beschrijft het hoogheemraadschap wat de plannen voor komend jaar zijn en wat de kosten daarvan zijn. Waterkwaliteit en technologische ontwikkelingen zijn belangrijke thema’s voor deze bestuursperiode. Het hoogheemraadschap ziet kostenstijgingen bij onderhoudswerk, inkoop, grondstoffen, energie en personeelslasten. Het bestuur investeert ook meer in samenwerkingstrajecten binnen de ruimtelijke ordening: zodat water en bodem hier nadrukkelijk in meegenomen worden.

Tariefstijging
“Marktomstandigheden en inflatie zijn de grootste veroorzaker van onze voorgenomen tariefstijging. De kostenstijging van lonen, grondstoffen en onderhoud kunnen we niet alleen opvangen met onze reserves”, zegt dagelijks bestuurder Jos Verdoold over de tariefstijging.

“We willen als waterschap gesteld staan voor de uitdagingen die op ons afkomen: inspelen op de veranderingen van het klimaat, het verbeteren van de waterkwaliteit in singels, meren en plassen, ruimtelijke ontwikkelingen en voldoen aan Europese regels voor afvalwater die op ons afkomen”, aldus Verdoold.

Het college van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard legt de begroting van 2024 op woensdag 29 november ter besluitvorming voor aan de verenigde vergadering; het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap.

Dit bericht is 749 keer gelezen

Deel dit:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief