Archieven

Dit bericht is 914 keer gelezen


KRIMPENERWAARD -Wil je iets organiseren voor jouw buurt of wijk? Een gezellige of sportieve activiteit, een ontmoetingsplaats, een buurtkrant, een jongerenactiviteit of iets anders?  Daarvoor kun je nu een financiële bijdrage aanvragen zodat je de plannen kunt uitvoeren.

Plannen waarvoor geld aangevraagd kan worden zijn gericht op het vergroten van de leefbaarheid in de wijk of buurt. Het plan is erop gericht om bewoners (van 0 tot 100 jaar) met elkaar in contact te brengen. Zo vergroten we de onderlinge betrokkenheid in de Krimpenerwaard.

Het gaat om sociale initiatieven waarbij ontmoeting of het versterken van de buurt centraal staat; het gaat dus niet om fysieke veranderingen zoals stoeptegels, opritten, groenonderhoud, onderhoud openbare werken, etc.

Wie mag er geld aanvragen?
Elke inwoner van 0 tot 100 jaar of organisatie (zonder winstoogmerk) in de Krimpenerwaard kan een financiële bijdrage vanuit het fonds Burgerinitiatieven in de Krimpenerwaard aanvragen.

Hoe kun je aanvraag doen?
Zoek een aantal buurtbewoners of leeftijdgenoten waarmee je dit samen kunt organiseren en doe een aanvraag bij het project Burgerinitiatieven in de Krimpenerwaard.  Vier keer per jaar kunnen plannen en projecten die goed zijn voor de buurt een aanvraag voor een bijdrage indienen. Daarvoor vul je het aanvraagformulier in. Het beoordelen van de aanvragen wordt gedaan door een werkgroep bestaande uit inwoners van de Krimpenerwaard.

Aanvragen kan vier keer per jaar: voor 31 maart, voor 30 juni, voor 30 september en voor 31 december. Binnen twee weken na deze datum hoor je of je geld krijgt voor je plan.  Klik hier voor het aanvraagformulier.

Wat zijn de voorwaarden?
Het initiatievenbudget is bedoeld voor activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van de sociale cohesie en/of leefbaarheid in de wijk/buurt. Te denken valt aan: lokale speelveldjes, ontmoetingsbankjes of ontmoetingsactiviteiten.

 • Initiatieven moeten erop gericht zijn om wijk of kern in de Krimpenerwaard leefbaarder/beter/socialer te maken.
 • De activiteit waarvoor budget wordt aangevraagd moet voor en door inwoners van de Krimpenerwaard worden georganiseerd. Lokale stichtingen en verenigingen kunnen ook een aanvraag doen, mits zij hiervoor alleen vrijwilligers inzetten.
 • Er moet voldoende draagvlak in de wijk/buurt zijn voor een initiatief. Daarom moet de aanvraag gedaan worden door minimaal 3 mede-inwoners.
 • In de aanvraag wordt opgenomen wat de activiteit zal opleveren voor de wijkbewoners en/of ten goede komt van meerdere bewoners.
 • De aanvraag kan gedaan worden door inwoners waarvan minimaal 1 aanvrager ouder is dan 18 jaar.
 • Bij de aanvraag moet een goed opgesteld kostenoverzicht toegevoegd zijn.
 • De activiteit moet gepland zijn en mag niet al hebben plaats gevonden.
 • Indien een activiteit/project door omstandigheden geen doorgang kan vinden, moet het betreffende bedrag terug worden gestort.
 • Eindverantwoording van de activiteit moet binnen acht weken na de activiteit (zie criteria onder financiën).
 • Je mag geen winstoogmerk hebben met de uitvoering van deze activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
 • Je mag voor dezelfde activiteit NIET al een subsidie (of budget in welke vorm dan ook) ontvangen wat leidt tot een dubbele subsidie.

De bijdrage is niet bedoeld voor:

 • Eten en drinken
 • Aanschaf van gereedschap of artikelen zoals barbecue, heaters, kleding, AED-apparaat. Huren mag wel.
 • Personeelskosten en honoraria voor artiesten

Toelichting financiële posten

 • Noteer goed wat de specifieke kosten voor de activiteit bedragen, bijv. voor ruimte, materialen, huur van benodigdheden, etc.
 • ZZP’ers die je inzet en een vergoeding vragen, moeten beschikken over relevante diploma’s en/of certificaten.
 • Oprichters en bestuursleden van een rechtspersoon mogen niet door die rechtspersoon als professional worden ingehuurd voor de uitvoering van werkzaamheden of activiteiten.

Vergunning
Voor sommige activiteiten heb je een vergunning nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer je gebruik wilt maken van de openbare ruimte of voor horeca. Mocht je inderdaad een vergunning nodig hebben, dan moet je bij de aanvraag laten zien dat deze is aangevraagd. Alle informatie over de vergunningsaanvragen kun je vinden op de site van de gemeente. Vraag de vergunning op tijd aan. Het kan enkele weken duren voordat je hem krijgt.

Meer informatie
Heb je nog vragen na het lezen van bovenstaande informatie of wil je eerst kort polsen of je een aanvraag kunt doen? Neem dan contact op met Inge Bonhof van WelZijn Krimpenerwaard via i.bonhof@welzijnkrimpenerwaard.com of 085 – 066 2370. We denken graag met je mee.

Dit bericht is 914 keer gelezen

Deel dit:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
 • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief