Archieven

Dit bericht is 1106 keer gelezen

KRIMPENERWAARD – Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting 2022-2025 aan de gemeenteraad aangeboden. Ook dit keer is er weer sprake van een sluitende begroting. “Met deze begroting houden we het voorzieningenniveau in Krimpenerwaard overeind, geven we verder invulling aan onze ambities en beperken we de stijging van de lastendruk”, wethouder Ria Boere van financiën.

Het opstellen van de begroting ging niet zonder slag of stoot. Net als vorig jaar ziet Krimpenerwaard, net als andere gemeenten, zich geconfronteerd met grote (financiële) uitdagingen en onzekerheden.

Boere: “Binnen het Sociaal Domein zien we de kosten, met name met betrekking tot de Wmo, stijgen. Ook de invoering van de Omgevingswet is een proces dat met onduidelijkheid en onzekerheid is omgeven. Tenslotte brengen opgaven op het gebied van duurzaamheid en woningbouw in de nabije toekomst forse investeringen in zowel geld als capaciteit met zich mee voor gemeenten. Op al deze thema’s acteren Rijk en de provincie helaas onvoldoende, zowel waar het gaat om inhoudelijke regie als financiële middelen voor gemeenten.”

Vervolgens: “Het is belangrijk om al deze en andere ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden. Daarom is eerder dit jaar, samen met de gemeenteraad, een traject gestart om te komen tot verschillende scenario’s en bezuinigingsmogelijkheden. Voor 2022 bleek inzet hiervan niet nodig om tot een sluitende begroting te komen. Kijkend naar de meerjarige financiële vooruitzichten is niet uit te sluiten dat deze inzet komende jaren alsnog nodig is.”

Volgens Boere staan de financiën er voor komend jaar goed voor. “We hebben voor 2022 extra geld gekregen van het Rijk. Dit dankzij inspanningen van onder andere onze eigen gemeente en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. We zijn een financieel gezonde gemeente. De begroting laat zelfs een klein overschot zien. Er hoeft dus niet bezuinigd te worden. We kunnen blijven doen wat we van plan zijn. We zijn er ook in geslaagd om de woonlasten slechts beperkt te laten stijgen. Hiermee blijven de woonlasten van Krimpenerwaard laag ten opzichte van de regio. We zijn tevreden dat we deze sluitende begroting aan de raad en de inwoners kunnen presenteren. Wel moeten we komende jaren flink aan het werk om ook de komende begrotingen sluitend te houden.”

Voor 2022 stijgen de ozb-opbrengst en de tarieven voor riool- en afvalstoffenheffing met maximaal de inflatiecorrectie van 1,6 procent. Deze beperkte stijging is in lijn met voorgaande jaren. Boere: “Hierdoor ligt onze woonlastendruk over het huidige jaar dan ook ruim onder die van andere gemeenten in de regio en ook onder het landelijk gemiddelde.”

Al eerder was besloten om de hondenbelasting gefaseerd af te schaffen. Vanaf 2022 heft de gemeente deze belasting dan ook niet meer. De tarieven voor bouwleges en lijkbezorging worden, bovenop de inflatiecorrectie van 1,6 procent, extra verhoogd. Dit om de kostendekkendheid te verhogen. Dit is in lijn met het eerdere besluit van de gemeenteraad over dit onderwerp.

De raad behandelt de begroting op dinsdag 9 november.

Dit bericht is 1106 keer gelezen

Deel dit:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief