Archieven

Dit bericht is 5149 keer gelezen

KRIMPENERWAARD – De jaarlijkse lintjesregen is vandaag op een andere wijze gegaan dan we gewend zijn. Burgemeester Cazemier heeft vanmorgen maar liefst zeventien keer moeten bellen om de felicitaties over te brengen.

Burgemeester Cazemier: “Het is bijzonder spijtig dat ik u dit jaar niet persoonlijk kan ontmoeten om u de onderscheiding op te spelden. Helaas lukt het dit jaar niet vanwege de coronamaatregelen. Elk jaar ben ik weer onder de indruk van al het werk dat velen van u als vrijwilliger verzetten. Dit is onbetaalbaar. U bent allemaal van grote betekenis voor uw dorp of stad. Langs deze weg wil ik u bedanken voor uw inzet.”

Op een later tijdstip wordt voor hen een feest georganiseerd. Burgmeester Cazemier zal hen dan alsnog persoonlijk de onderscheiding opspelden.

Dit jaar heeft het ZKH Koning Willem Alexander behaagd onderstaande personen te onderscheiden. Twee inwoners zijn benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau en vijftien werden Lid in de orde van Oranje-Nassau benoemd.

Tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau zijn benoemd:

De heer Jacobus (Ko) de Jong (64) – Berkenwoude
Is 12,5 jaar koster bij de Gereformeerde Gemeente Berkenwoude. Ook was hij voorzitter van de jeugdvereniging 15+. Voor de Zending Gereformeerde Gemeente werkte hij enkele maanden als vrijwilliger o.a. als technisch ondersteuner voor het zendingswerk in Nigeria. Voor zwemclub Berkenwoude is hij van 1995 – 2014 actief geweest, onder andere door elke week met ouderen en jongeren uit zijn woonplaats naar zwembad de Trefkuil of het Spaardersbad in Gouda te rijden.

Mevrouw Adriana Cornelia (Adrie) van der Graaf – van Wijnen (73) – Lekkerkerk
Is bijna 25 jaar vrijwilliger – in de breedste zin van het woord – bij de Zonnebloem, afdeling Krimpenerwaard. Zij brengt huisbezoeken en biedt een luisterend oor, helpt bij activiteiten als dagjes uit en de Sinterklaasviering. Ze is ook ruim 20 jaar lid van Vrouwen van Nu Lekkerkerk. Naast haar praktische inzet bij allerlei activiteiten was ze ruim vijf jaar ook bestuurslid.

Mevrouw Klazina (Ina) van Duijvendijk – van der Wal (63) – Ouderkerk aan den IJssel
Is bijna 45 jaar vrijwilligster bij voetbalvereniging Spirit in Ouderkerk aan den IJssel. Ze geeft leiding aan de activiteitencommissie en organiseert Klaverjasavonden. Ook zorgt ze voor de lief- en leedactiviteiten, voor de was en is ze gastvrouw tijdens de wedstrijden. Ze is een spin in het web van de voetbalvereniging.

Mevrouw Adriana Jacoba (Adrie) van Dommelen- de Gruijl (69) – Haastrecht 
Ruim 38 jaar geeft zij leiding aan de seniorensoos van de Gereformeerde Kerk in Haastrecht. Ze maakt zelf – heel creatief – uitnodigingen voor de kerstviering. Leidde de Kinderclub en was ruim 13 jaar diaken en bezoekdame voor ouderen en eenzamen. Voor Zangkoor Te Deum Laudamus was ze 14 jaar penningmeester.

De heer Jan Boer (52) – Stolwijk VV Stolwijk, IJsclub Stolwijk
Oranjevereniging Stolwijk, Speelweek Stolwijk, St. Local Heroes Obstacle Run en Comité Jaap van Dirke Peperkoekshow hebben met elkaar gemeen dat Jan Boer er als vrijwilliger, zeer loyaal, trouw en actief is als vrijwilliger. Al ruim 30 jaar zet hij zich in voor deze Stolwijkse verenigingen en daarmee voor alle Stolkers. Daarnaast was hij ook lid van de sportraad Vlist en minstens 25 jaar Zwarte Piet.

De heer Pieter Boevé (54) – Gouderak
Na meer dan 30 jaar stopt de heer Boevé als vrijwillige brandweer van brandweerpost Gouderak. Op 1 mei 1990 is hij aangesteld als manschap. Tijdens zijn brandweercarrière volgde hij diverse opleidingen en scholingen tot het niveau Hoofdbrandwacht. Boevè heeft veel betekend voor kazerne Gouderak. Hij was een waardevolle en betrouwbare aanvulling voor het korps Gouderak. Pieter Boevè was daarnaast o.a. voorzitter van de Personeelsvereniging ‘’Altijd Paraat’.

De heer Aart Verdoold (62) – Stolwijk
Zet zich al 30 jaar in als organisator van de collecteweek voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Al 11 jaar is hij (mede) organisator van de Kerst-Inn op 2de Kerstdag voor eenzame mensen. Sinds 2007 is hij lid van het ZuidHollandKoor en sinds 2009 is hij koormeester. Zo organiseert hij een jaarlijkse braderie, koorreizen, fietstochten en barbecues. Sinds 1995 is hij beheerder van Hervormd Centrum Rehoboth en organiseert en regelt maaltijden voor ouderen.

Mevrouw G. (Gerda) van Krieken-Kruiswijk – Vlist (69) 
Zet zich al ruim 21 jaar in als secretaris van de Activiteitencommissie voor PG De Hoeksteen in Schoonhoven. Ook is zij al jaren actief als horeca-vrijwilliger voor het Zilvermuseum. Ze is secretaris van de stichting ter bevordering verenigingsleven in Vlist. Verder is zij een zeer actief lid van de Vlister Vrouwenvereniging en het toneelgezelschap De Dotters. Ze was ook 12 jaar penningmeester van deze vereniging en heeft zich onder andere ingezet voor het digitaliseren van informatie.

De heer G.A. (Gerrit) Oudijk (72) – Berkenwoude 
Is al ruim 16 jaar actief als scriba en kerkrentmeester in de Nederlands Hervormde Gemeente van Berkenwoude. En was maar liefst 37 jaar penningmeester en secretaris van IJsclubvereniging Nooit Gedacht. Hij leverde ook een belangrijke bijdrage aan de nieuwbouw van het clubgebouw. Er kan altijd een beroep op hem worden gedaan. Verder rijdt hij wekelijks op de buurtbus. Ook was hij penningsmeester van Oranjevereniging Juliana. Tijdens de hectiek rondom de jaarlijkse organisatie van het Perkouws Feest en Koninginnedag was hij onmisbaardoor zijn rust, technische kijk en onuitputtelijke vasthoudendheid.

De heer A.P. (Arie) Sterk (58) – Ouderkerk aan den IJssel 
Speelde een belangrijke rol in de succesjaren van de Ouderkerkse jeugdsoos La Grotta. Hij was ongeveer 8 jaar actief als voorzitter en organiseerde disco- en voorlichtingsavonden voor de Ouderkerkse jeugd. Hij onderhield contact met de lokale politie en de gemeente om de jeugdsoos draaiende te houden. Verder zat hij 5 jaar in het bestuur van de speelweek en was hij actief bij de Sinterklaasintocht. Ook voor de organisatie van Koninginnedag, de 4 en 5 mei-vieringen en de allegorische optocht spande hij zich in. 27 jaar geleden kwam hij in het bestuur van IJsclub Eendracht Maakt Sterk en sinds 2009 maakt hij deel uit van het districtsbestuur Krimpenerwaard van de KNSB. Hij is gediplomeerd starter tijdens schaatswedstrijden en voorzitter van de skeelerorganisatie Krimpenerwaard.

De heer M. (Marco) van der Vegt (48) – Haastrecht 
Is al meer dan 20 jaar brandweervrijwilliger van korps Haastrecht. Hij werd in 2000 aangesteld bij de vrijwillige brandweer als Manschap. Tijdens zijn brandweercarrière heeft hij diverse opleidingen en scholingen gevolgd tot het niveau Manschap B. Niet alleen als brandweerman, maar ook als sociaal persoon levert hij een grote bijdrage aan de saamhorigheid van de kazerne Haastrecht.

Mevrouw N.C. (Nel) den Boer- van Krimpen (70) – Krimpen aan de Lek Is al bijna heel haar leven actief als vrijwilliger. Ze begon met vrijwilligerswerk toen haar dochter naar de basisschool ging. Ze was niet alleen leesmoeder, maar organiseerde ook festiviteiten op school en was actief betrokken bij de jaarlijkse werkweken. Ook was ze lid van de ouderraad. Voor gymnastiekvereniging Sparta verrichtte ze bestuurswerkzaamheden. Later werd zij jeugdcommissielid bij tennisvereniging TVKL. In 2000 was zij medeoprichter van de historische vereniging van Krimpen aan de Lek. Mede door haar inzet groeide het ledenaantal tot 140. Ze is nog steeds actief bij voetbalvereniging Dilettant.

De heer J. (Jaap) van Vliet (71) – Stolwijk 
Heeft zich de afgelopen 28 jaar onder andere ingezet als diaken, (jeugd)ouderling en kerkrentmeester bij de Hervormde Gemeente in Stolwijk. Als jeugdouderling organiseerde hij dat er contacten gelegd werden met anderen, ook buiten de landsgrenzen, zoals in Tsjechië. Als diaken organiseerde hij de jaarlijkse rommelmarkt en zorgde hij ervoor dat eenzame ouderen aandacht kregen. Als kerkrentmeester hielp hij bij het verduurzamen van de pastorieën en het kerkelijk centrum Rehoboth. Ook was hij eindverantwoordelijk voor de verbouwing van de bovenverdieping van het verenigingsgebouw. Hij zorgt ervoor dat de uitzendingen van de kerkdiensten op de website van de kerk geplaatst worden.

De heer Elizabeth Cornelis Verstoep (77) – Stolwijk
Was van 1965 tot 1992 vrijwillige brandweer in buurtschap ‘Beijersche’. Hij was achtereenvolgens brandwacht, pompbediende en chauffeur/monteur. In 1987 werd hij bevelvoerder. Ook was hij enkele jaren voorzitter van de PV van het korps Stolwijk. Van 1982 tot 2002 was hij bestuurslid van de Buurt- en Oranjevereniging ‘Prinses Margriet’. Hij zette zich ruim 20 jaar in voor deze buurtvereniging en de samenleving in de buurtschap. Verder is hij al 40 jaar lid van damclub ‘Jong en Oud’ te Stolwijk en sinds 1996 voorzitter. Ook is hij voorzitter van Hengelsportvereniging ‘Mooi Weer Vissers’ en bestuurslid van Volkstuinvereniging ‘Polderzicht’ in Stolwijk. De Stichting Vlister Openlucht Baden kan ook altijd een beroep op hem doen als het om technische zaken gaat.

De heer G. (Gijsbert) Mourik (46) Gouderak 
Is ruim 22 jaar in dienst van de vrijwillige brandweer in Gouderak. In deze periode stond hij 24/7 klaar voor de maatschappij en specifiek voor de Gouderakse gemeente en de omliggende kernen. Hij is een betrokken en gedreven brandweerman. Hij heeft zich langdurig en intensief ingespannen en was van grote waarde voor de samenleving.

Tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau zijn benoemd:

Mevrouw Klara (Clari) Verdoold- Marcus (63) Stolwijk
Ruim 40 jaar verzorgt zij als vrijwilligster lessen voor EHBO-vereniging Stolwijk. Waaronder op beide basisscholen in Stolwijk. Ook was zij 25 jaar penningmeester. In 1996 werd zij bestuurslid van EHBO-vereniging regio Krimpenerwaard, onderdeel van EHBO-Nederland. Voor het project Hart Veilig Wonen van de gemeente was zij de trekker bij het organiseren van reanimatietrainingen voor inwoners. Ondertussen zijn ruim 700 mensen hierin geschoold. Zij is ruim 8 jaar bestuurslid van het ZuidHollandkoor. Ook verzorgt zij koffieochtenden in verpleeg- en verzorgingshuis Wilgenhove.

De heer Leen Prins (64) – Velsen
Is werkzaam als locatiedirecteur Schoonhovens College (VMBO). Naast zijn formele functie trad hij ook op als sociaal werker voor docenten en hun familie. Vanaf 2004 is hij bestuurslid van de Stichting Vrienden van het Schoonhovens College. Hij zet zich in voor de ontwikkeling van de beroepspraktijk VMBO en de werving en acquisitie bij bedrijven. Het Schoonhovens College kreeg als een van de eerste vmbo-scholen een lasrobot en een computergestuurde draaibank. Vanaf 2015 is hij inspirator en drijvende kracht achter het Leerwerkbedrijf Krimpenerwaard. Op landelijk niveau levert hij een bijdrage aan de ontwikkeling van het technisch onderwijs, in het bijzonder de ontwikkeling van nieuwe techniekprofielen en de leerlijnen. De initiatieven zijn van grote betekenis voor de kwaliteit van het vmbo-onderwijs in de regio. In 2014 was hij mede-initiatiefnemer en mede-oprichter van de Stichting Waarde Sportspelen. Verder was hij vrijwilliger bij Atletiekvereniging Avantri Schoonhoven o.a. als voorzitter van de jeugdcommissie. Ook was hij van 2005 – 2008 vrijwilliger bij Sportclub Telstar te IJmuiden. Hij was er ook voorzitter van de supportersvereniging.

Dit bericht is 5149 keer gelezen

Deel dit:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief