Email adres RTV Krimpenerwaard: Info@RTVKrimpenerwaard.nl

Email adres Bestuur RTV Krimpenerwaard: Bestuur@RTVKrimpenerwaard.nl

 

Programma Bepalend Orgaan

De Mediawet schrijft voor dat elke lokale omroep een pbo heeft. Dit orgaan bepaalt het beleid voor het media-aanbod. Het pbo is, naast het bestuur en de redactie een afzonderlijk orgaan binnen de lokale omroep. Het stelt het media-aanbodbeleid vast, controleert of dit beleid is uitgevoerd  en of met de programma’s wordt voldaan aan de ICE-norm, dit is het percentage programma’s dat van informatieve, culturele en educatieve aard moet zijn. De leden van het pbo vertegenwoordigen elk een stroming binnen de gemeente. Een nadere omschrijving van de samenstelling, de taken en de werkwijze van het pbo is opgenomen in het door de OLON opgestelde pbo-modelreglement (www.olon.nl)

Het PBO (Programma Bepalend Orgaan) van RTV Krimpenerwaard bestaat uit:

Naam: Klaas de Wit
Functie: Voorzitter
Stroming: Toerisme en Recreatie
Email:

Naam: Marco Goudriaan
Stroming: Cultuur en Kunst
Email:

Naam: Petra de Vos
Stroming: Agrarische Sector
Email:

Naam: Carmen Kroon
Stroming: Onderwijs en Educatie
Email:

Naam: Leo de Vos
Stroming: Maatschappelijke zorg en welzijn
Email:

Naam: Kees de Langen
Stroming: Kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag
Email:

Naam: Teus Hoogerwaard
Stroming: Bedrijfsleven / Werkgevers
Email:

Naam: Dieks Potuyt
Stroming: Sport
Email:

Vacatures: 

Binnen het PBO van RTV Krimpenerwaard zijn een aantal vacatures. Het PBO is op zoek naar een vertegenwoordiger van de volgende stromingen:

  • Etnische en Culturele minderheden
  • Werknemers
  • Ouderen
  • Jongeren

Mocht u iemand kennen die interesse heeft in een zitting in het PBO neem dan contact op met voorzitter Klaas de Wit.

De vrienden van RTV Krimpenerwaard


Ook vriend worden van RTV Krimpenerwaard?