Archieven

Dit bericht is 1059 keer gelezen

SCHOONHOVEN -Een Parkinson Café voorziet in de behoefte om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en informatie te delen over deze ziekte. Op woensdag 1 februari is de eerste bijeenkomst in de Krimpenerwaard.

Wereldwijd is Parkinson de snelst groeiende hersenziekte. Een neurologische aandoening die ook steeds vaker jonge mensen treft. Zenuwcellen in de hersenen sterven af wat leidt tot beven, stijve spieren, evenwichtsproblemen en trager bewegen.  In ons land zijn ongeveer 63.500 patiënten.  De ziekte is progressief, wat betekent dat de klachten steeds erger worden. Daarnaast is het een chronische aandoening oftewel ongeneeslijk.

Initiatief
Over heel Nederland verspreid zijn in totaal 90 cafés actief waarbij patiënten,  familieleden, hulpverleners, mantelzorgers en ervaringsdeskundigen elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten.  Vorig jaar is een initiatief gestart om ook in de Krimpenerwaard met regelmaat dergelijke bijeenkomsten te organiseren.  “De vraag is gekomen vanuit de Fysio- en Ergotherapie in Schoonhoven”, geeft Ruud Jasper(72) aan. “Het kwam eerst niet van de grond vanwege corona. Een half jaar geleden is het opnieuw opgepakt en zijn mensen gevraagd om dit op te pakken.”

Ontmoeten
Met succes is doorgepakt en is inmiddels een bestuur (foto boven) samengesteld bestaande uit vier personen die de ziekte Parkinson hebben en twee mantelzorgers.  Voorzitter Robert Kooijman (56) kan zich vinden in de opzet. “Fijn om met gelijkgestemden elkaar te ontmoeten”, vertelt hij zijn ervaringen. Ik ben regelmatig in Reeuwijk geweest en viel daar eerst onder de groep  mensen onder de vijftig jaar met Parkinson. “ Joke de Leeuw valt hem bij: ”je  hebt overeenkomsten met elkaar, maar ook enorm veel verschillen in ziektebeeld. Daarom is het goed elkaar te ontmoeten.”

Ondersteuning
In totaal zijn dit jaar vijf bijeenkomsten gepland. Het bestuur is zich ervan bewust dat een inspanning gevraagd wordt om invulling te geven aan de gestelde doelen: belangenbehartiging, informatievoorziening en uitwisseling van ervaringen. Ondersteuning is gekregen vanuit de landelijke Parkinson vereniging. Zo hebben de bestuursleden onlangs een cursus gevolgd. Op deze manier komen zij goed beslagen ten ijs om de bijeenkomsten te organiseren. “We zijn daarbij enorm blij met de samenwerking met Welzijn Krimpenerwaard”, maakt Robert duidelijk. “Dit is een prachtige locatie voor onze middagen.”

Opgave
Het eerste Parkinson Café Krimpenerwaard is  op woensdag 1 februari is van 14.00 tot 16.00 uur bij Welzijn Krimpenerwaard, Oranjeplaats 45 b in Schoonhoven. Bij voorkeur worden belangstellenden gevraagd zich uiterlijk 23 januari aan te melden via info@parkinsoncafekrimpenerwaard.nl.

Dit bericht is 1059 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief