Archieven

Dit bericht is 1031 keer gelezen

REGIO – De lokale PvdA- en GroenLinks-afdelingen van de vijf gemeentes van Midden-Holland gaan eind september bij de bespreking van de concept Regionale Energie Strategie (RES), voorstellen indienen die vastleggen dat alle burgers mede-eigenaar kunnen worden van toekomstige energieprojecten.

Energiebedrijven azen op locaties binnen Midden-Holland waar zonneparken of windmolens gebouwd kunnen worden, stelt Sandro Kovacic namens de afdelingen. “De lokale PvdA Krimpenerwaard, PvdA en GroenLinks van Gouda en Bodegraven-Reeuwijk en de PvdA-GroenLinks afdelingen van Zuidplas en Waddinxveen willen dat de gemeenteraden op tijd (voor 1 juli 2021) een lokaal beleidskader vaststellen waarin er eisen worden gesteld aan het ontwikkelen van toekomstige energieprojecten. Dat kan zijn dat bijvoorbeeld een zonnepark of windmolen voor minimaal de helft in eigendom moet zijn van lokale inwoners voordat het gebouwd wordt.”

Als gemeentes te laat beginnen met het opstellen van lokale beleidskaders over mede-eigenaarschap van energieprojecten, dan zullen energiebedrijven wind- en zonneparken aanleggen zonder dat de inwoners daarvan meeprofiteren, verwacht Kovacic. “Als meer inwoners mede-eigenaar worden van energieprojecten, komt een groter deel van de opbrengst terecht bij de inwoners.”

Daarnaast willen PvdA/GroenLinks dat het voor alle inwoners mogelijk wordt om financieel deel te nemen aan wind- en zonneprojecten en mee te delen in de opbrengst daarvan. “Hiervoor zijn speciale (subsidie) regelingen nodig voor mensen met lagere inkomens waardoor iedereen mee kan doen en energiearmoede voorkomen wordt.”

Midden-Holland telt nu acht energiecoöperaties waarin ongeveer 1000 inwoners betrokken zijn bij energieprojecten. “De energiecoöperaties hebben gedurende de ontwikkeling van de concept-RES veelvuldig gepleit dat lokaal eigenaarschap moet worden vastgelegd in lokale beleidskaders om te voorkomen dat de grote commerciële spelers met de winst gaan strijken, terwijl de burgers wel de lasten maar niet de baten krijgen. Uit de zienswijzen die de vijf gemeentes hebben ingediend op de voorlopige concept-RES kwam ook naar voren dat het lokaal eigenaarschap te weinig aandacht heeft gekregen.”

De concept-Regionale Energie Strategie is een document waarin de regio beschrijft welke energiedoelstellingen zij zal halen, op welke termijn en hoe.

Dit bericht is 1031 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief