Archieven

Dit bericht is 1348 keer gelezen

De raadsvergadering van afgelopen dinsdag draaide voornamelijk om het door Leefbaar Krimpenerwaard aangevraagde actualiteiten debat over de mogelijke fraude in voormalig gemeente Vlist. Inspreker van deze avond, de heer Bakker, oud-officier van justitie, geeft aan om deze zaak alsnog aan het Hof voor te leggen.

Het door Leefbaar Krimpenerwaard aangevraagde actualiteiten debat leidde tot veel discussie en ging vooral of er sprake is van nieuwe informatie in vergelijking met de reeds bekende informatie. Volgens de heer Ouwendijk (Leefbaar Krimpenerwaard) is aangetoond dat er nieuwe feiten zijn, waardoor de zaak rond de corruptie in de voormalige gemeente Vlist heropend kan worden. Het vorige college heeft de zaak geseponeerd omdat er onvoldoende feiten waren om de zaak door te zetten. Volgens Leefbaar Krimpenerwaard zijn er nu zoveel nieuwe feiten dat er een nieuwe procedure gestart kan worden, alleen de nieuwe feiten zijn niet bij het college bekend omdat de klokkenluider bescherming wil en dat kan niet op voorhand toegezegd worden, omdat dit eerst onderzocht dient te worden.

De mogelijke corruptie gaat om een bedrag van circa €18 miljoen aan projecten. Leefbaar Krimpenerwaard wil de waarheid boven tafel hebben, want zij vinden dat de inwoners daar recht op hebben. Zij dienden de motie, Sepot aangifte gemeente Vlist en waarheidsvinding voor de inwoners, in.

Dit onderwerp leverde een uitvoerig debat op waarbij de coalitie en oppositie lijnrecht tegenover elkaar stonden. De oppositie heeft het vooral over aantoonbare nieuwe feiten en de coalitie over gebrek aan nieuwe feiten. De oppositie hamert erop dat een nieuw onderzoek een win-win situatie is voor iedereen en dat het vertrouwen van het publiek er mee herwonnen kan worden. Dat nieuwe onderzoek zou gedaan kunnen worden via een zgn. art. 12 procedure. Zowel de Heer Bakker, Leefbaar Krimpenerwaard als de klokkenluider zijn van mening dat er nieuwe feiten zijn om de procedure op te starten.

Toch vond het college en de oppositiepartijen onvoldoende argumenten aanwezig om de ingebrachte motie aan te nemen. Zij houden zich vast aan de eerder uitgebrachte resultaten van onderzoeken. Ook de ingebrachte feiten van de heer Bakker zijn niet steekhoudend voor het college en de coalitiepartijen. De klokkenluidersregeling speelt hierin ook een rol omdat de klokkenluider bescherming wil en dat dit vooraf niet wordt toegezegd omdat dit afhangt van de door hem ingebrachte informatie.

Uiteindelijk werd de motie van Leefbaar Krimpenerwaard met 12 voor- en 19 tegenstemmen afgewezen, waarop Leefbaar Krimpenerwaard een motie van afkeuring indiende. Na enige discussie en een korte schorsing heeft Leefbaar Krimpenerwaard besloten om deze motie aan te houden.

Dit bericht is 1348 keer gelezen

Deel dit:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief