Archieven

Dit bericht is 595 keer gelezen

De afgelopen weken waren intensief. Intensief omdat we als college met elkaar twee dagen, zoals dat populair heet, de diepte in zijn gegaan om een aantal onderwerpen goed te bespreken. Tijdens de collegevergaderingen op de dinsdag spreken we elkaar natuurlijk maar om een onderwerp echt uit te diepen is er vaak onvoldoende tijd. Nu hebben we die ruimte wel genomen. Het waren twee volle dagen waarin we de tijd namen om onze eigen drijfveren te koppelen aan die van het college als geheel.

Intensief ook omdat er in de gemeenteraad besloten moest gaan worden over de nieuwbouw van een gemeentekantoor voor de Krimpenerwaard. Niet iets om ‘even’ te besluiten. Het gaat wel ergens over; ruim 32 miljoen aan gemeenschapsgeld. De meningen over de noodzaak van een nieuw gemeentehuis zijn verdeeld. Tegenstanders vinden dat een aantal van de oude gemeentehuizen, na een opknapbeurt, best nog dienst kunnen blijven doen. Voorstanders vinden dat een nieuw (energieneutraal) gebouw voordelen heeft, zoals medewerkers die allemaal in één gebouw werken en er mede daardoor mogelijk een efficiëntieslag gemaakt kan worden.

De gemeenteraad stemde na behoorlijk wat discussie, in meerderheid, voor de nieuwbouw. Er werd tijdens die raadsvergadering op 14 maart ook gestemd over een aantal moties die hiermee verband hielden. Eén daarvan verzocht het college met klem ervoor te zorgen dat op de vrijkomende locaties van de oude gemeentehuizen tenminste 30% sociale huurwoningen worden gebouwd. De motie werd aangenomen.

Stemmen verstomden op 3 maart jl. In de Lek werd door een medewerker van Staatsbosbeheer een vuilniszak aangetroffen. Een blik in de zak bracht een grote schok teweeg want de medewerker trof een pasgeboren baby aan. Direct is de politie gealarmeerd en werd een grootschalig onderzoek gestart. Het programma ‘Opsporing verzocht’ besteedde aandacht aan de vondst. Helaas heeft de moeder of andere familie zich tot nu niet gemeld.

Als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor de begrafenis. Dat is ook zo wanneer er overledenen zijn zonder nabestaanden of als nabestaanden de kosten voor de begrafenis niet kunnen dragen. Dit wordt een gemeentelijke begrafenis genoemd. Aan mij dus de taak om ervoor te zorgen dit kleine meisje een laatste rustplaats te geven. We hebben dat in een klein team met medewerkers zorgvuldig voorbereid. Ik heb haar een naam gegeven want met een naam geef je iemand bestaansrecht en dat had zij, ook al was ze overleden. Ik heb gekozen voor ‘van Lekkerkerk’ als familienaam, haar vindplaats. Als naam ‘Mirjam’ naar de zus van Mozes die in een mandje in de Nijl werd gevonden.

Op 15 maart kon iedereen met stemrecht daar gebruik van maken. En dat is massaal gebeurt. 67,90 % van de inwoners heeft gebruik gemaakt van hun stemrecht in de Krimpenerwaard. Bij de bezoekjes aan stembureaus stonden lange rijen. Ik heb dat weleens anders meegemaakt! In onze gemeente werd net als op veel andere plaatsen BBB het grootst. Met het verpletterend resultaat in alle provincies kan het niet anders dan dat er aanpassingen komen aan het stikstofbeleid. Dat is voor de Krimpenerwaard belangrijk want onze boeren verdienen zekerheid over hun toekomst. Het kabinet ‘beraadt’ zich nu over de verkiezingsuitslag.

Niet te lang hoop ik, er is immers duidelijk en met overtuiging gestemd.

Dit bericht is 595 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief