Archieven

Dit bericht is 3750 keer gelezen

KRIMPENERWAARD- Burgemeester Hans Beenakker van de gemeente Krimpenerwaard heeft vrijdag 26 april een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan twaalf inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. 

Willem (Wim) Elbertse, Schoonhoven, 75 jaar, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Elbertse heeft al 30 jaar ervaring als penningmeester bij de Stichting Spomuza in Schoonhoven, waar hij verantwoordelijk is voor de financiën, het werven van sponsors en het verrichten van hand- en spandiensten tijdens evenementen zoals de avondvierdaagse en de Sinterklaasintocht. Daarnaast heeft hij 20 jaar als collectant gewerkt voor het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland en 28 jaar voor het Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton in Schoonhoven. Hij nam deel aan alle aspecten van de collectes, van voorbereiding tot uitvoering en financiële afhandeling.

Bij voetbalvereniging VV Schoonhoven is hij al 7 jaar actief op donderdagavonden en zaterdagochtenden, waar hij als vrijwilliger de bardienst draait. Voordat hij naar Schoonhoven verhuisde, was hij al actief in Rozenburg, waar hij wijkouderling was, voorzitter van een ouderraad en coach van een lokaal volleybalteam. Bij zijn voormalige werkgever was hij lid van de personeelsvereniging en redactielid van het personeelsblad.

Jurrien Schouten, Schoonhoven, 64 jaar, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Schouten is sinds 2006 vrijwilliger bij Stichting Spomuza in Schoonhoven. Hij begon als penningmeester, maar neemt ook andere verantwoordelijkheden op zich, zoals het onderhouden van de website en het optreden als verkeersregelaar bij activiteiten. Al 17 jaar werkt hij wekelijks met toewijding voor de stichting. Daarnaast is hij 16 jaar actief als penningmeester bij de Vereniging Oranje Boven Schoonhoven, waar hij meewerkt aan het organiseren van Koningsdag, Dodenherdenking, en eens in de vijf jaar Bevrijdingsdag. Hij regelt ook elektrische bekabeling en toezicht tijdens Koningsdag, en coördineert spelattracties op het Doelenplein.

De heer Schouten is bovendien vrijwilliger bij Stichting D-Day Krimpenerwaard, opgericht om waardering te tonen aan veteranen in de regio. Sinds de oprichting in 2015 is hij daar penningmeester. Zijn goede netwerk en hands-on mentaliteit maken hem een waardevolle kracht voor de stichting. Hij staat bekend om zijn bescheidenheid en harde werk, met een focus op bijdragen aan de samenleving zonder in de schijnwerpers te staan.

Martina Maria Spee-Kuijf (Ina), Bergambacht, 67 jaar, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Spee is al 15 jaar vrijwilliger bij Slachtofferhulp Nederland, waar ze minimaal één keer per week naar het hoofdkantoor reist in Alphen aan den Rijn. De rest van de week bedient ze vanuit huis slachtoffers in de Krimpenerwaard, waarbij ze ook afspraken maakt op het politiebureau in Bergambacht en huisbezoeken aflegt aan minder mobiele slachtoffers. Ze staat bekend om haar onberispelijke gedrag en heeft veel extra werk verricht, vooral bij zwaardere casussen zoals zedenzaken, suïcide en dodelijke verkeersongevallen.

Mevrouw Spee speelde ook een cruciale rol bij grote incidenten, zoals de schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof in 2011, waar ze samen met collega’s steun bood aan getuigen en slachtoffers. Daarnaast was ze betrokken bij de MH17-tragedie in 2014, waar ze aanwezig was om nabestaanden bij te staan bij de repatriëring van lichamen op vliegveld Eindhoven.

 Cornelis (Cees) Gouwens, Schoonhoven, 81 jaar, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Gouwens is al 43 jaar actief als vrijwilliger bij verschillende organisaties. In 1980 begon hij als voorzitter van het CDA in ‘s Gravenmoer. Vanaf 1984 was hij ouderling bij de Gereformeerde Kerk, later werd hij ook voorzitter van de kerkenraad. In 1989 begon hij met het begeleiden van bergtochten voor leerlingen van de Goudse Waarden, 9 jaar lang. In 1998 werd hij vrijwilliger in de Ontmoetingskerk in Krimpen aan de Lek, waar hij verschillende bestuursrollen op zich nam, inclusief vier jaar als preses van de kerkenraad.

In 2013 werd hij bestuurder van de Stichting Beheer Pastoraat Oude Wijken Rotterdam, waar hij achterstandswijken ondersteunde met financieel en inhoudelijk beleid. Van de Stichting Missionair Diakonaal Centrum Putseplein was hij negen jaar voorzitter. Hij werkte daar onder meer aan verduurzaming van het ontmoetingscentrum. Hij was ook drie jaar vrijwillig schipper voor de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk en werd dit jaar taalmaatje van twee broers uit Irak.

Margot Janette Cornelia Kuzee- de Jong (Margot), Schoonhoven, 59 jaar, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Kuzee-de Jong zet zich al 31 jaar in voor verschillende organisaties, waaronder Muziekvereniging TAVENU, Stichting Muziektent, Inner Wheel Schoonhoven en RTV Krimpenerwaard. Ze heeft 50 jaar lidmaatschap bij Muziekvereniging TAVENU, waar ze in de loop van 19 jaar verschillende bestuursfuncties bekleedde, inclusief 13 jaar als secretaris. Daarnaast speelt ze al 50 jaar bugel in de vereniging en blijft ze actief betrokken bij de organisatie van concerten en andere evenementen. In 2012-2016 was ze bestuurslid van Stichting Muziektent Schoonhoven, waar ze ook de rol van secretaris vervulde.

Als lid van Inner Wheel Schoonhoven, sinds 2008, heeft ze tijdens de coronaperiode de functies van president en past president bekleed, waar ze creatieve activiteiten organiseerde om ouderen te ondersteunen. Sinds 2017 is mevrouw Kuzee presentatrice bij RTV Krimpenerwaard. Ze helpt ook bij evenementen zoals open dagen en de jaarlijkse barbecue. Zij wordt gezien als een creatieve, gemotiveerde en hardwerkende vrijwilliger die niet stil kan zitten en altijd bereid is te helpen.

Hendrikus ter Harmsel (Dieks), Bergambacht, 71 jaar, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer ter Harmsel heeft zich sinds 1981 onafgebroken ingezet voor de gemeenschap van Bergambacht en daarbuiten, met bijzondere aandacht voor het school- en kerkelijk leven. Hij begon zijn vrijwilligerswerk als diaken bij de Hervormde gemeente te Bergambacht en werd later bestuurslid bij de Christelijke basisschool ‘de Ark’, waar hij interim-voorzitter was. Vervolgens werd hij ouderling, een functie die hij in verschillende kerken vervulde, waaronder 12 jaar in de Hervormde gemeente en nog steeds in de Ontmoetingskerk in Bergambacht.

Hij is ook afgevaardigde bij de Classis van de PKN in Gouda. Na zijn pensioen blijft hij actief met kerkelijke taken en verzorgt hij met andere vrijwilligers de weeksluiting in woonzorgcentrum Wel Thuis De Westerweren. Zijn collega’s prijzen hem om zijn kennis, bevlogenheid, vriendelijkheid en humor. Daarnaast is hij vrijwilliger bij ‘t Swanenburghshofje in Gouda, een stichting voor laagdrempelige psychosociale en maatschappelijke hulp. Hij ondersteunt ook zijn jongere broer met lichamelijke beperkingen door hulp te bieden bij vervoer en andere praktische zaken.

Jan Speksnijder, Bergambacht, 81 jaar, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Speksnijder is al meer dan 40 jaar vrijwilliger bij Kerkelijk Centrum de Schakel in Bergambacht. Van 1983 tot 2003 was hij bestuurslid en voorzitter, daarna bleef hij actief als vrijwilliger, waarbij hij zich bezighoudt met het gereedmaken van zalen, het invullen van planborden, stofzuigen en tuinieren. Hij beheert ook de Christelijke Bibliotheek. En op 81-jarige leeftijd is hij nog elke woensdagavond in het centrum te vinden om boeken uit te lenen. Daarnaast helpt hij mensen die minder mobiel zijn door boeken bij hen thuis te brengen.

De heer Speksnijder is ook de drijvende kracht achter de mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’ van de Hervormde Gemeente Bergambacht. Zijn bescheidenheid en sociale hart maken hem een gewaardeerd persoon in zowel de kerkelijke als burgerlijke gemeenschap. Als ouderling en ouderling-scriba was hij tot 2010 actief binnen de Hervormde Gemeente en tot 2015 als spreekbeurtenregelaar.

Ingetje Speksnijder-Molenaar (Ina), Bergambacht, 78 jaar, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Speksnijder-Molenaar kookt al 15 jaar, 6 dagen per week, maaltijden voor demente mensen in het verzorgingstehuis Westerweeren. Naast het bereiden van de maaltijden helpt ze bewoners met het eten en zorgt ze voor de schoonmaak en opruiming daarna. Niets wordt verspild onder haar toezicht; restjes worden ingevroren voor latere maaltijden. Tijdens feestdagen maakt ze de omgeving extra feestelijk en borduurt speciale decoraties, zoals kersttafelkleden en schilderijen van Sinterklaas.

Ze houdt ook fotoalbums bij van de bewoners voor hun familie. Daarnaast is mevrouw Speksnijder 4 jaar mantelzorger voor haar dementerende schoonzus in verpleeghuis De Liezeborgh. Ze bezoekt haar wekelijks, helpt haar bij het douchen en wast haar kleding. Haar betrokkenheid en betrouwbaarheid maken haar een onmisbare vrijwilliger voor zowel het verzorgingstehuis als haar familie.

Jacoba (Coby) de Jong-Slingerland, Berkenwoude, 68 jaar, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw was 36 jaar actief bij de Gereformeerde Gemeente Berkenwoude, waar ze begon als hulpkoster en vanaf 2007 kosteres was. In deze rol verrichtte ze allerlei taken, zoals het klaarmaken van zalen, koffie schenken, toezicht houden en optreden als gastvrouw. Ze maakte ook de weekroosters voor de schoonmaak van de kerk en brengt de driewekelijkse kerkbode rond. Vanaf de late jaren 70 was ze actief in de Vrouwenvereniging van de Gereformeerde Gemeente, eerst als secretaresse en later als voorzitter, waar ze onder andere leidinggaf aan de jaarlijkse verkopingen voor goede doelen.

Voor de CBS de Wegwijzer gaf ze 16 jaar handwerklessen en was later ook betrokken bij Crealessen. Meer dan 20 jaar ondersteunde ze de zwemclub Berkenwoude, door het organiseren van het wekelijkse “zwemuurtje” in Gouda en zelfs als chauffeur voor kinderen zonder vervoer. Bovendien liep ze 19 jaar lang jaarlijks collecte voor de Hartstichting.

Johannes (Johan) Klaasen, Lekkerkerk, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Dhr. Klaassen heeft diverse verantwoordelijkheden bij Tennisclub Lekkerkerk (TCL). Hij doet de inkoop van food-en-non-food, houdt het magazijn op orde en zorgt ervoor dat bestellingen op tijd worden geplaatst en op de juiste plaats worden opgeslagen. Als prominent lid van de wedstrijdcommissie maakt hij speelschema’s voor toernooien, ontvangt de spelers, houdt uitslagen bij, en deelt prijzen uit. Hij organiseert ook gezelligheidstoernooien, zoals het mosseltoernooi en jubileumtoernooi, en begeleidt deze van begin tot eind. Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum organiseerde hij een demonstratietoernooi met top 50-spelers uit Nederland. Hij stimuleert de schooljeugd om kennis te maken met tennis.

Ook buiten het seizoen regelt hij inloopavonden voor klaverjassen en bridgen, waarmee hij extra inkomsten voor de club genereert. In december 2022 organsieerde hij voor de 20e keer een Goede Doelen Bridgetoernooi. De opbrengst gedurende deze 20 jaar is circa €150.000,- voor een medisch goed doel, speciaal gericht op kinderen. Ondanks blessures die hem verhinderen zelf te tennissen, blijft hij zich met groot enthousiasme en energie inzetten voor TCL.

Margaretha (Greet) Catsburg-Anker, Lekkerkerk, 66 jaar, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Catsburg heeft zich de afgelopen 30 jaar ingezet als vrijwilligster voor de hervormde gemeente ‘t Venster, waar ze verantwoordelijk was voor onder meer het organiseren van evenementen, het indelen van ruimtes, en het beheren van spelletjes en prijzen. Zij is daarmee de langstzittende vrijwilliger bij Het Venster. In 1982 werd een kleding- en speelgoedbeurs opgericht om geld in te zamelen voor nieuw speelgoed voor de kindercrèche.

Al in de vroege jaren ‘90 was mevrouw Catsburg actief bij de beurs betrokken en vanaf 1998 bestuurslid. Ze hield zich bezig met de voorbereiding en uitvoering van de beurzen, waarbij de opbrengsten naar goede doelen gingen. Naast deze activiteiten is mevrouw Catsburg al 35 jaar vrijwilligster bij de Nederlandse Patiëntenvereniging en sinds 5 jaar coördinator voorraad bij de Voedselbank IJssel en Lek. In deze rollen staat ze bekend om haar toewijding en inzet om anderen te helpen.

Arie den Otter, Krimpen aan de lek, 77 jaar, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer den Otter heeft al 35 jaar als Sinterklaas in Krimpen aan de Lek gezorgd voor veel plezier onder kinderen. Daarnaast is hij al 24 jaar vrijwilliger bij verschillende radiostations, waaronder RTV Krimpenerwaard en Radio Capelle. Hij begon als sportverslaggever, doet live voetbalverslagen en organiseert sportcafe’s op radio en tv. Hij is een vaste host voor voetbalprogramma’s.

Bij Voetbalvereniging Dilettant is de heer den Otter al sinds jonge leeftijd actief. Hij begon als jeugdtrainer en behaalde zijn KNVB-papieren. Na een carrière als trainer keerde hij terug bij Dilettant als voorzitter van de technische commissie en als mentor voor (jeugd)trainers. Tijdens de coronatijd volgde hij een cursus om zijn UEFA B-diploma te hercertificeren, waardoor hij tijdelijk weer als trainer kon optreden. Sinds de oprichting van Stichting Krak in 2007 is hij betrokken bij de organisatie van het Sinterklaasfeest in Krimpen aan de Lek en andere kinderactiviteiten zoals de avondvierdaagse, Koningsdag en de speelweek. De heer den Otter wordt omschreven als een onmisbare vrijwilliger met een hart van goud voor de jeugd.

Dit bericht is 3750 keer gelezen

Deel dit:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief