Archieven

Dit bericht is 2550 keer gelezen

BERGAMBACHT- Het college van B&W van gemeente Krimpenerwaard heeft afgelopen dinsdag ingestemd met een verkenningsonderzoek naar woningbouw aan de rand van Bergambacht. Het betreffende terrein ligt ten oosten van de kern, tussen de provinciale weg N210 en Tussenlanen. Wethouder Ria Boere en Erik van Erk Projectontwikkling B.V. tekenden hiervoor vrijdag een intentieovereenkomst.

De gemeente Krimpenerwaard zet in op betaalbare woningen. Dit staat ook in de Woonvisie die onlangs is vastgesteld door de gemeenteraad. “Een belangrijk doel is om meer betaalbare woningen te realiseren. Om dit te bereiken zetten we bij ieder nieuwbouwplan in op twee derde betaalbare woningen, waaronder 30% sociale huur”, zegt wethouder Ria Boere. Bij alle toekomstige woningbouwplannen is de Woonvisie het uitgangspunt.

“We hebben binnen de kernen niet genoeg ruimte om onze woningbouwambitie te realiseren. We zullen de komende jaren daarom aan de randen van onze kernen moeten gaan bouwen. Dit verkenningsonderzoek aan de rand van Bergambacht is een eerste stap in die richting”, aldus Boere. Er zijn gesprekken met de provincie over deze ontwikkeling, omdat die uiteindelijk in moet stemmen met de plannen.

Verkenningsonderzoek
Het verkenningsonderzoek zal meer duidelijkheid geven over de mogelijkheden voor woningbouw op dit terrein. In deze fase onderzoekt de projectontwikkelaar hoeveel woningen er op het terrein gebouwd kunnen worden, wat voor soort woningen er gebouwd kunnen worden en hoe de ontsluiting van de nieuwe wijk moet worden geregeld.

Ook wordt er gekeken naar de financiële haalbaarheid van het project en er wordt onderzocht hoe je op deze locatie klimaat adaptief en duurzaam kan bouwen. Het verkenningsonderzoek duurt naar verwachting 1,5 jaar. De komende tijd wordt ook een plan opgesteld hoe en wanneer de inwoners van Bergambacht betrokken worden. In de loop van 2024 wordt deze participatie opgestart. Als het verkenningsonderzoek positief wordt afgerond, volgt een voorstel in de gemeenteraad.

Dit bericht is 2550 keer gelezen

Deel dit:

2 Reacties op Verkenningsonderzoek naar mogelijkheden voor woningbouw aan rand van Bergambacht

 • Goede ontwikkeling. Roept enkele vragen op:
  1. Waarom nu pas. Het college zit al bijna 2 jaar. Een verkennend onderzoek maar alle gegevens waren 5 jaar geleden ook al bekend;
  2. Er zijn meer projectontwikkelaars die grondposities hebben in onze gemeente, waarom alleen zaken doen met van Erk.? Een prima bouwer maar hoeveel sociale huurwoningen heeft dat bedrijf al gebouwd in onze gemeente? De vrees bestaat dat uit het verkennend onderzoek komt dat het bouwen van huurwoningen niet haalbaar is. En dan? Nieuw onderzoek?
  3. De tijdfactor is al genoemd. Alles duurt te lang. Waarom geen versnelling? Nederland staat in brand en gemeente neemt ruim de tijd om eerst na te denken over een verkenningsonderzoek dat opzicht ook weer een jaar zal duren. Daarna gesteggel over de bouw van huurwoningen en we zijn weer aan de volgende verkiezingen van een nieuwe gemeenteraad toe. Voor de eerste paal zijn we 6 jaar verder want procedures moeten worden doorlopen. Gemeente heeft planologische niets voorbereid.
  4. Provincie wordt opgevoerd. Komt er nog een jaar bij is de verwachting. De oproep aan de gemeente is: toon lef en daadkracht en stop met getreuzel.
  5. Gemeente moet zelf voor grondposities zorgen en planologische voorbereidingen.
  6. Waarom alleen in Bergambacht verkennen?
  Nogmaals: een goede aftrap met alle bemerkingen zoals genoemd.
  Er is nu groot gebrek aan huurwoningen. Vertel nu maar aan die mensen dat ze nog 6 jaar moeten wachten. Hoe loopt dit af?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief