Archieven

Dit bericht is 876 keer gelezen

REGIO – Gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas, provincie Zuid-Holland en de waterschappen Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en Stichtse Rijnland publiceren het eerste voortgangsdocument van de Regionale Energiestrategie Midden-Holland. Op 1 juli 2023 wordt dit voortgangsdocument aan het Nationaal Programma RES aangeboden. Tot en met 2022 is 24% van de totale ambitie behaald. Om toe te werken naar een 100% score in 2030 is een stevige groei noodzakelijk.

Regio Midden-Holland is één van de 30 RES gebieden in Nederland. De ambitie van regio Midden-Holland is om hernieuwbare elektriciteit grootschalig op te wekken. Grootschalig betekent met zon op grote daken, zonnevelden en/of windturbines. In de praktijk komt dit neer op 67 windmolens of 544 hectare aan zonnepanelen. In 2021 werd de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES 1.0) Midden-Holland vastgesteld. Daarin staat hoe we deze ambitie willen gaan halen en in welke gebieden. In eerste instantie richt men zich op zonnepanelen op grote daken en zonnevelden langs Rijks- en Provinciale wegen. Sinds de vaststelling van de RES 1.0 wordt aan die uitvoering gewerkt.

Bijna de helft van de totale ambitie moet komen door zonnepanelen op daken van bedrijven, grote gebouwen en parkeerterreinen te leggen. Om ondernemers met grote daken hierin te ondersteunen en te stimuleren is het Servicepunt Energietransitie Bedrijven Midden-Holland geopend. Voor projectontwikkelaars wordt er beleid gemaakt met betrekking tot de ontwikkeling van zonnevelden en waaraan die moeten voldoen. Vragen daarbij zijn hoe zichtbaar de zonnepanelen zijn en past een zonneveld bij het landschap. Inwoners en belanghebbenden uit de regio worden bij dit beleid betrokken. Hopelijk wordt daarmee de realisatie versneld.

Samen met Stedin wordt gekeken of het leggen van zonnepanelen in de zoekgebieden uit het eerste RES-rapport voor problemen kan zorgen op het elektriciteitsnet en hoe die eventuele problemen voorkomen kunnen worden. Ook wordt gekeken naar de plannen over duurzame warmte en of er op regionaal niveau samengewerkt kan worden.

De komende tijd wordt bekeken of de ambitie met oplossingen uit de RES 1.0 strookt met de werkelijkheid. Wordt er genoeg elektriciteit opgeleverd en dient er gekeken te worden of er nieuwe gebieden aangewezen moeten worden en ook of er ruimte is voor windturbines langs Rijks- en Provinciale wegen.

Dit bericht is 876 keer gelezen

Deel dit:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief