Archieven

Dit bericht is 980 keer gelezen

KRIMPENERWAARD- Het college van burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard heeft de meerjarenbegroting 2024-2027 aan de gemeenteraad aangeboden. Met deze begroting houdt de gemeente het voorzieningenniveau op peil en geven ze invulling aan de ambities uit het collegeprogramma “Vitaal Vooruit!”

“Het is gelukt om, ondanks de grote maatschappelijke opgaven, een sluitende begroting met een klein overschot aan te bieden. De woonlasten voor 2024 worden alleen aangepast aan de inflatie. Hierdoor blijven deze relatief laag ten opzichte van gemeenten in de regio en het landelijk gemiddelde”, laat de gemeente weten.

Grote maatschappelijke opgaven hebben veel invloed op het beleid en de financiën van de gemeente. “Denk aan de oorlog in Oekraïne en de opvang van vluchtelingen. Of aan het gestegen prijspeil en de gevolgen daarvan op onze inwoners en bedrijven.” Maar dit geldt ook voor de gemeente zelf: de prijzen van grondstoffen en personeel zijn gestegen. Het gevolg is dat eerder beschikbaar gestelde budgetten en kredieten niet langer toereikend zijn. “Toch is het ook dit keer weer gelukt om een sluitende begroting op te stellen.”

Begroting 2024
“De begroting is sluitend en heeft in 2024 en 2025 een positief saldo. We zijn blij dat dit, ondanks alle grote maatschappelijke opgaven, is gelukt zonder te hoeven bezuinigen. Ook hebben we onze ambities uit het collegeprogramma vertaald in de begroting. Wel is toekomstige jaren sprake van toenemende onzekerheid en staan de financiën daardoor onder druk. Er komt komende jaren een flinke financiële uitdaging op ons af. Daar gaan we mee aan de slag”, aldus wethouder Pascal van der Hek.

In 2024 sluit de begroting met een overschot van 230.000 euro. Dit saldo wordt toegevoegd aan de reserve Begrotingstekorten. Zo blijft het beschikbaar om toekomstige tekorten op te kunnen vangen. “Vanaf 2026 zien we de tekorten op begrotingsbasis oplopen naar ca. 12 miljoen euro. In lijn met de oproep van de VNG is ervoor gekozen om de tekorten in volle omvang te presenteren en er nog geen aanvullende dekking tegenover te zetten. Uiteraard buigen we ons de komende periode, in aanloop naar de kadernota 2025, wel over de vraag hoe dit op te lossen.”

Gemeentelijke heffingen
In 2024 worden de gemeentelijke heffingen, zoals de opbrengst OZB en de  toeristenbelasting, aangepast aan de inflatie. Dit is 6,2%. De afvalstoffenheffing stijgt meer. Dit komt doordat papier minder opbrengt en de verwerkingskosten hoger zijn. De rioolheffing wordt gelijk gehouden aan het tarief van 2023. Hierdoor blijven de woonlasten relatief laag ten opzichte van omliggende gemeenten en het landelijk gemiddelde.

De raad behandelt de begroting op dinsdag 7 november vanaf 19.00 uur. Deze vergadering vindt plaats op het gemeentekantoor in Lekkerkerk.

Dit bericht is 980 keer gelezen

Deel dit:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief